Mitä sielunhoitoterapia on?

"Sielunhoitoterapia on ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään auttamaan ihmistä kokonaisvaltaisesti hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sielunhoitoterapia on aina asiakaslähtöistä toimintaa, jota toteutetaan asiakkaan tarpeista käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaisesti. Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy hengellinen ja psykologinen ymmärrys. Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja siinä käytetään eri kirkkokuntien perinteisiä sielunhoidon menetelmiä (rukous, rippi, Raamattuun perustuva hengellinen ohjaus ja hengelliset lahjat) sekä niitä terapiamuotoja, joihin terapeutti on kouluttautunut. Sielunhoitoterapian lähtökohtana on näkemys Jumalan eheyttävästä ja parantavasta työstä"

(Suomen sielunhoitoterapeutit ry). www.ssht.fi 

Luo kotisivut ilmaiseksi!